Přestavba a nástavba bývalé samoobsluhy v Havlovicích

Zadáním bylo vytvořit víceúčelovou stavbu, která bude sloužit obci.

Návrh obsahuje několik provozů. Každý má svůj vlastní vstup. Je zde uvažováno s menší masérnou, s kadeřnictvím (případně s nehtovou modeláží), s prostorem pro činnost obecních spolků a s tělocvičnou pro spinning. Zároveň je zde nevytápěný sklad pro uskladnění nářadí pro venkovní úržbu.

V návrhu je myšleno také na bezbariérová řešení - vznikne bezbariérový vstup a v přízemí jsou k dispozici 2 bezbariérová WC.

Havlovice