Ing. arch. Vojtěch Peterka

Vnímám svou práci jako řemeslo. Dobrá architektura je krásná, dává smysl svojí dispozicí a technologickým uspořádáním. Domy vytvářím v souladu s charakterem lokality (svažitost terénu, orientace ke světovým stranám, vzhled okolních staveb) a dle individuálních přání klienta.

Ing. arch. Dana Peterková

Ráda navrhuji interiéry z kvalitních moderních materiálů, jednoduchých linií a s precizním zpracováním detailů. Snažím se naslouchat potřebám a představám klienta a do daného návrhu je s citem zakomponovat. Právě společná diskuse je podle mě nejdůležitější.

Návrh stavby

 • Návštěva pozemku (objektu)
 • Modelace okolních budov a terénu
 • Ověření oslunění a zastínění pozemku
 • Návrh dispozice domu
 • Propočet nákladů stavby dle aktuálního ceníku
 • Odevzdání studie
 • Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace
 • Obstarání potřebných vyjádření a povolení
 • Autorský dozor při realizaci stavby

Návrh interiéru

 • Úvodní schůzka
 • Vytvoření konceptu návrhu
 • Konzultace / schválení konceptu
 • Vytvoření návrhu interiéru
 • Odsouhlasení / zapracování připomínek klienta
 • Zpracování technických výkresů
 • Odevzdání projektu

Stupně projektové dokumentace

 • Architektonická studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Používané nástroje

 • Virtuální 3D prohlídka metodou BIMx
 • Fotorealistické vizualizace (perspektivy) domu
 • Animace - průlety interiérem a exteriérem stavby